Fórum

FÓRUM NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK, ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Dne 1. ledna 2014 došlo v České republice k největší právní revoluci za posledních 20 let, když nabyl účinnosti nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další řada předpisů (tzv. rekodifikace soukromého práva).

Změny se týkají všech oblastí soukromého života a podnikání!

Základním poselstvím nové úpravy je liberalizace, smluvní volnost, omezení státních zásahů do podnikání a soukromého života a rozšíření možností právních jednání o nové instituty a právní nástroje. Skončil celý obchodní zákoník a další desítky zákonů. Máme řadu zcela nových předpisů. Změnila se úprava fyzických a právnických osob včetně obchodních společností, věcných práv, smluv, náhrady újmy až po dědické a rodinné právo.

Druhou stranou uvolnění poměrů je pak ochrana slabších stran ve smlouvách, zvýšení osobní odpovědnosti za výkon funkcí v orgánech společností a obecně odpovědnosti za poctivý výkon práva. Dnešní formálnost pravidel a jejich výkladu mizí a co bylo dříve absolutně neplatné, již dnes být neplatné nemusí.

To vše s sebou nese nové příležitosti do všech oblastí života a podnikání, ale i nová rizika pro ty, kdo nové právo neznají, nejsou připraveni a nebudou na novou úpravu reagovat.

Na novou právní realitu je třeba se připravit. Rádi bychom Vás proto informovali o našich zkušenostech v této oblasti a o našem přístupu k řešení. Věříme, že pro Vás budou tyto informace užitečné.

 alt

Jaroslav Havel,

vedoucí partner kanceláře
 

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

Abychom pomohli našim klientům porozumět změnám v soukromém právu po 1. 1. 2014, připravujeme pravidelně Rekodifikační novinky jako speciální edici právních novinek zaměřenou na hlavní oblasti a témata rekodifikace soukromého práva. Naši právní experti se nové úpravě občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích věnují i v řadě dalších článků a publikací.

SEMINÁŘE A WORKSHOPY

Od podzimu roku 2012 jsme již pro naše klienty uspořádali řadu vzdělávacích seminářů a workshopů, kde jsme se zabývali změnami, které nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích přináší například v oblasti smluvního a korporačního práva či právních vztahů k nemovitostem. V pořádání těchto seminářů budeme pokračovat i v roce 2014.

PUBLIKACE

Dále jsme pro Vás připravili manažerské shrnutí hlavních změn, které přináší nové předpisy v jednotlivých oblastech života a činnosti podnikatelů a obchodních společností, včetně shrnutí toho, jak nová pravidla ovlivňují vztahy a smlouvy uzavřené a vzniklé do 1. 1. 2014, a doporučení, jak se na novou právní úpravu připravit. Také jsme shrnuli významné změny v oblasti práva obchodních společností. Bližší informace Vám poskytneme na vyžádání.

Prosím kontaktujte nás na e-mailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zde najdete stručné shrnutí hlavních změn, které přináší nový občanský zákoník (autorem je JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., of counsel a člen rekodifikační komise MS ČR).

Zde najdete stručné shrnutí hlavních změn, které přináší zákon o obchodních korporacích (autory jsou Mgr. David Neveselý, partner, a Mgr. Michaela Micková).

TÝM

Máme kvalitní a široký tým specializovaných právníků, kteří jsou detailně obeznámeni jak s novou právní úpravou, tak s potřebami našich klientů.

Specializujeme se podle oborů podnikání našich klientů (tzv. oborový nebo industry přístup). Díky tomu klientům a jejich podnikání dobře rozumíme. Jako jeden tým složený z jednotlivých oborových specialistů umíme poskytnout praktická řešení pro naše klienty napříč různými obory práva. 

Již od roku 2012 jsme našim klientům pomáhali s přípravami na nové právní prostředí a máme tedy již řadu praktických zkušeností. Díky velikosti naší advokátní kanceláře a specializaci našeho týmu právníků jsme schopni obsáhnout komplexně celé nové právo a jeho aplikaci na Vaše podnikání.

V našem týmu právníků jsou také experti, kteří se přímo podíleli na přípravě nových předpisů nebo kteří jsou členy autorských kolektivů komentářové literatury k novým kodexům (František Korbel, Milan Hulmák, Petr Tégl, Filip Melzer a Dušan Sedláček).

Více informací o týmu naleznete v sekci tým.

UNIKÁTNÍ KNOW - HOW

Využíváme námi vyvinutý a na míru připravený modul právního informačního systému ASPI. Tam dlouhodobě sbíráme know-how a vytváříme vlastní databázi informací, článků a komentářů k novým předpisům, kterou sdílejí všichni naši právníci. Každý právník tak má potřebné informace kdykoliv po ruce.

NÁŠ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ

Našim klientům jsme tak připraveni poskytnout v oblasti rekodifikace soukromého práva právní služby nejvyššího standardu a kvality. Zajištujeme nejširší spektrum právních služeb od konzultace dílčích aspektů rekodifikace až po zajištění projektového řízení a komplexní analýzy, přípravy a implementace nové právní úpravy u klienta podle potřeb daného klienta a oboru jeho podnikání.

Poskytujeme právní služby spočívající v přípravě dílčí analýzy a stanovisek, revizi a úpravě smluvní dokumentace, revizi a úpravě korporátních dokumentů, revizi a úpravě firemních procesů, proškolení klíčových lidí, konzultaci otázek se specialisty, podpoře vedení interních projektů či služby telefonické právní podpory.

Více informací o jednotlivých právních službách a našem přístupu při implementaci nové právní úpravy u klientů Vám poskytneme na vyžádání elektronicky.

Prosím kontaktujte nás na e-mailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ať již naši klienti vidí v rekodifikaci soukromého práva spíše rizika nebo naopak příležitosti, jsme připraveni s nimi sdílet naše znalosti a zkušenosti a pomoci jim rizika co nejlépe omezit a příležitosti využít.

 
Copyright © 2011 - 2017 Havel, Holásek & Partners s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup