Of counsel advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners Petr Tégl byl jmenován docentem

Petr Tégl, který působí v kanceláři Havel, Holásek & Partners na pozici of counsel a zároveň je jeden z hlavních lektorů její vzdělávací Akademie, obhájil dne 30. 11. 2016 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci svoji habilitační práci na téma Veřejné seznamy podle občanského zákoníku a úspěšně absolvoval habilitační řízení. K 1. 2. 2017 byl jmenován docentem pro obor občanské právo.

„Petr Tégl působí v naší kanceláři již 3 roky. Jeho výtečná odborná erudice v oblasti občanského práva je velkým přínosem nejenom pro kancelář a naše klienty, ale i pro celou právnickou obec,“říká k úspěchu předního českého civilisty Jaroslav Havel, řídící partner Havel, Holásek & Partners.

altDoc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále studoval právo v Mnichově a Wroclawi. Byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a nyní působí v komisi pro soukromé právo Legislativní rady vlády. Školí zástupce všech právnických profesí, je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolským učitelem občanského práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Spolu s docentem Filipem Melzerem, který rovněž působí jako lektor v Akademii Havel, Holásek & Partners, je hlavním autorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku (Leges) a mnoha odborných publikací a článků v oblasti občanského práva.

 
Kontakt
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2017 Havel, Holásek & Partners s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup