Havel, Holásek & Partners předala nadačnímu fondu AutTalk charitativní šek v hodnotě 100 000 korun

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners předala v rámci vyhlašování soutěže Právník roku 2016 šek v hodnotě 100 000 korun nadačnímu fondu AutTalk. Ten pomáhá rodičům zvládat péči o děti s autismem formou přímé finanční podpory rodin nebo prostřednictvím bezplatného sociálně-právního, psychologického či rehabilitačního poradenství.

alt

„Každý rok rozdělujeme několik set tisíc korun mezi subjekty, které si takovou finanční podporu pro svou dobročinnost zaslouží. Peníze věnované nadačnímu fondu AutTalk budou použity na pomoc konkrétním rodinám, u jejichž dětí byla diagnostikována porucha autistického spektra,“ říká řídící partner kanceláře Jaroslav Havel, který charitativní šek osobně předal zakladatelce nadačního fondu AutTalk Kateřině Sokolové.

alt

Kromě přímé podpory rodin se zaměřujeme také na poskytování bezplatného poradenství rodičům dětí trpících autismem, pořádáme jejich pravidelná setkávání a řadu dalších aktivit,“ doplňuje Kateřina Sokolová.

Kancelář se kromě přímé finanční podpory dobročinných nadací a projektů, mezi něž v loňském roce patřila např. Nadace Naše dítě, nadační fond Českého rozhlasu Světluška, Nadace Via, Dejme dětem šanci, Dobrý anděl či Poradna při finanční tísni zaměřuje i na tzv. pro bono právní poradenství, tedy právní služby bez nároku na honorář.

V rámci pro bono právního poradenství kancelář podporuje například Zoologickou zahradu hl. m. Prahy, Dětské krizové centrum, Nadaci T. Kuchařové Krása pomoci, nadační fond Českého rozhlasu Světluška, Zapsaný ústav společenské zodpovědnosti, jehož cílem je ochrana mladistvých před návykovým chováním, Fond Qiido podporující rozvoj dětí s mimořádným rozumovým nadáním apod.

Za zmínku stojí také podpora oblasti malého a středního podnikání, která je realizována prostřednictví spolupráce s Hospodářskou komorou ČR, Unií malých a středních podniků, ale i s Českou asociací private equity a rizikového kapitálu.

 
Kontakt
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2017 Havel, Holásek & Partners s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup