Havel, Holásek & Partners posílila Renáta Šínová, přední odbornice na procesní civilní právo

Největší česko-slovenská advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners rozšířila své řady o další významnou právnickou osobnost – s kanceláří začala spolupracovat Renáta Šínová (38) z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, přední expertka na procesní civilní právo a oblast rodinného práva. Z pozice právníka of counsel se bude podílet zejména na aktivitách vzdělávací Akademie Havel, Holásek & Partners, kde posílí největší akademický tým zaměřený na soukromé právo v rámci jedné advokátní kanceláře působící v České republice.

„Před třemi roky vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, na což jsme reagovali založením vlastní vzdělávací Akademie a angažováním akademiků, kteří na rekodifikaci soukromého práva v České republice výrazně participovali. Naši klienti díky tomu získali unikátní know-how, které nyní s příchodem Renáty Šínové významně rozšiřujeme. Velice si vážíme toho, že se paní doktorka rozhodla spolupracovat právě s naší kanceláří. Věříme, že tuto kooperaci ocení nejenom naši klienti, ale i širší právnická veřejnost, jíž jsou semináře a školení naší Akademie rovněž určeny,“ říká řídící partner kanceláře Jaroslav Havel.                                 

altJUDr. Renáta Šínová, Ph.D. vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde úspěšně absolvovala rigorózní řízení a doktorské studium. V současné době působí na Katedře soukromého práva a civilního procesu olomoucké právnické fakulty. Ve své přednáškové a publikační činnosti se dlouhodobě zaměřuje na civilní proces a také na rodinné právo. Podílela se na přípravě zákona o zvláštních řízeních soudních a je také členkou rekodifikační komise pro civilní právo na Slovensku. V roce 2008 získala statut hostujícího profesora na University of Berkeley v Kalifornii, kam se také pravidelně vrací k odborné spolupráci.

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners rozšířila s příchodem Renáty Šínové počet svých of counsel právníků na čtyři. V kanceláři na této úrovni působí ještě trojice expertů na hmotněprávní úpravu soukromého práva – Milan Hulmák, Filip Melzer a Petr Tégl. Všichni přednáší v Akademii Havel, Holásek & Partners a mimo jiné jsou – obdobně jako Renáta Šínová – členy komise pro rekodifikaci soukromého práva na Slovensku, do níž byli v roce 2015 jmenováni slovenským ministrem spravedlnosti.                     

 
Kontakt
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2017 Havel, Holásek & Partners s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup