Další interní povýšení v Havel, Holásek & Partners: novými partnery jsou Ivan Rámeš a Jan Diblík, spolumajitelkou kanceláře se stala Adéla Havlová

Největší česko-slovenská advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners rozšířila od 1. 1. 2017 počet svých equity partnerů. Třináctým společníkem se stala partnerka kanceláře Adéla Havlová. K témuž datu byli na pozici partnerů jmenováni i dva dosavadní seniorní advokáti – Ivan Rámeš a Jan Diblík.  Havel, Holásek & Partners má nyní celkem 25 partnerů, z nichž 13 je zároveň společníky kanceláře.

„V uplynulém roce jsme oslavili patnáctileté výročí a dále upevnili naši vedoucí pozici na právním trhu. Svými vynikajícími výsledky k tomu již několik let výrazně přispívali i Adéla, Ivan a Honza. Jejich další kariérní postup je vyjádřením naší důvěry a vůle zapojit je do vedení společnosti na té nejvyšší úrovni. V obecné rovině rovněž potvrzuje náš přístup k internímu kariérnímu růstu, který umožňuje každému schopnému a pracovitému právníkovi dostat se do vedení firmy a mít přímý vliv na její směřování,“ říká k aktuálnímu rozšíření počtu společníků a partnerů řídící partner Jaroslav Havel.  

altAdéla Havlová je od roku 2009 partnerkou a nově také společnicí kanceláře. Během svého dvanáctiletého působení v Havel, Holásek & Partners se stala špičkovou a v odborných kruzích vysoce uznávanou odbornicí pro oblast veřejných zakázek. V současné době společně s dalšími partnery řídí tým pro veřejný sektor a rovněž spoluzodpovídá za poskytování právních služeb německy hovořící klientele.

altIvan Rámeš začínal v Havel, Holásek & Partners jako student a do svého jedenáctého roku spolupráce s kanceláří vstupuje již jako partner. Ivanovou hlavní specializací je oblast duševního vlastnictví, informačních technologií a sektor maloobchodu. Mezi jeho užší specializaci potom patří např. franchising, problematika distribučních smluv a dalších odběratelsko-dodavatelských vztahů.

altJan Diblík přišel do kanceláře před čtyřmi lety, kdy posílil tým se zaměřením na IP/IT a commercial. Specializuje se na oblast práva informačních technologií, telekomunikací a mediálního práva, komplexní závazkové vztahy a duševní vlastnictví. 

 

 
Kontakt
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2017 Havel, Holásek & Partners s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup