Havel, Holásek & Partners podporuje výzkum a osvětu v oblasti restrukturalizací podniků a insolvenčního řízení

Největší česko-slovenská advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners je partnerem Centra restrukturalizace a insolvence Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze. Centrum se zabývá poradenskou, pedagogickou a vědeckou činností v oblasti krize podniků, jejích příčin, průběhu a řešení, ale také například výzkumem a praktickým zvládnutím oddlužení (osobních bankrotů).

„Jedním z hlavních cílů našeho partnerství s VŠE je kultivovat vztahy mezi věřiteli a dlužníky v praktické i legislativní rovině. Naše advokátní kancelář disponuje rozsáhlými zkušenostmi v poskytování komplexních právních služeb v oblasti restrukturalizací a insolvenčního řízení, včetně zastupování věřitelů, dlužníků a insolvenčních správců. Již řadu let se zabýváme poradenstvím při akvizicích podniků v potížích či v rámci insolvenčního řízení, při koupi a prodeji pohledávek vůči dlužníkům v insolvenčním řízení, při reorganizaci a restrukturalizaci společností nebo při mimosoudním vyrovnání.  Naši právníci se také pravidelně věnují publikační a lektorské činnosti v oblasti insolvenčního práva, včetně vystupování na seminářích a konferencích, a zapojují se rovněž do diskuzí týkajících se změn právních předpisů upravujících insolvenční řízení. Centrum restrukturalizace a insolvence tak podporujeme nejen finančními prostředky pro zabezpečení jeho administrativních, publikačních a výzkumných činností, ale také sdílením našich bohatých odborných znalostí a praktických zkušeností,“ říká k probíhající spolupráci Dušan Sedláček, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

„Pro talentované studenty podnikohospodářské fakulty, kteří se účastní nadstandardního vzdělávacího a tréninkového programu Honors Academia, také zajišťujeme přednášky a semináře věnované zejména problematice soukromého práva,“doplňuje František Korbel, partner kanceláře a ředitel vzdělávací Akademie Havel, Holásek & Partners.  

Spolupráce Havel, Holásek & Partners s VŠE týkající se podpory Centra restrukturalizace a insolvence a programu Honors Academia je smluvně ujednána do konce tohoto roku. V případě oboustranného zájmu bude pokračovat i v roce 2017. 

 
Kontakt
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2017 Havel, Holásek & Partners s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup