VZTAHY S VEŘEJNÝM SEKTOREM

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners se pravidelně účastní projektů pro veřejný sektor a udržuje úzké pracovní vztahy s ministerstvy a dalšími orgány veřejné správy a vládními organizacemi, jako jsou nejdůležitější regulatorní orgány, např.  Ministerstvo financí, Česká národní banka, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže anebo např. CzechInvest, vládní agentura na podporu přímých zahraničních investic do České republiky. Dle hodnocení prestižní mezinárodní ratingové publikace IFLR 1000 „Advokátní kancelář Havel & Holásek je jednou z nejsilnějších právních firem na trhu v oblasti poskytování služeb souvisejících s veřejným sektorem a je klienty i ostatními advokátními kancelářemi uznávána pro svou kvalitní síť kontaktů.“.

 
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2017 Havel, Holásek & Partners s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup