KANCELÁŘ Ostrava

ZALOŽENÍ KANCELÁŘE

Za účelem poskytování služeb klientům v širším regionu střední a severní Moravy advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners v roce 2006 jako první z vedoucích pražských právních firem založila kancelář v Ostravě.

PRÁVNÍ TÝM

Ostravská kancelář je hlavním kontaktním místem pro klienty advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners nejen z Moravskoslezského kraje, ale i z celé širší oblasti střední a severní Moravy a Slezska. Součástí ostravské kanceláře je také tým zaměřený na správu a vymáhání pohledávek.
Ostravská kancelář je v oblasti managementu a zejména know-how plně podporována pražským vedením s tím, že při složitých transakcích se do týmu vždy podle potřeby zapojují příslušní specialisté z více než stodesetičlenného pražského týmu právníků a dále specializovaní překladatelé a další odborníci.

JAZYKOVÁ VYBAVENOST

Ostravská kancelář poskytuje klientům právní služby v plném rozsahu v českém, anglickém a německém jazyce ve všech standardních právních oblastech souvisejících s jejich podnikatelskou činností. U velmi komplikovaných právních případů či potřeby právních služeb v dalších jazycích, např. francouzském, španělském, italském, ruském, polském či ukrajinském, se do poskytování právních služeb zapojují specialisté z pražské kanceláře.

KLIENTI

V současné době má advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners v oblasti severní a střední Moravy zhruba 70 klientů. Jedná se o klienty podnikající v tradičních regionálních oborech, jako jsou velké průmyslové podniky zejména v oblasti hutnictví a těžkého strojírenství a jiných odvětví zpracovatelského průmyslu a velké stavební firmy, jakož i o rychle rostoucí soukromé firmy v oblasti výroby, obchodu a služeb, instituce z veřejného sektoru a dále samozřejmě také o nově příchozí zahraniční investory, zejména z Jižní Koreje, Tchaj-wanu, Spojených států amerických a Německa.
Prostřednictvím ostravské kanceláře se advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners ve spolupráci s příslušnými státními organizacemi, orgány samosprávy a sdruženími podnikatelů aktivně podílí na podpoře rozvoje investic v oblasti severní Moravy a je mimo jiné členem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Česko-polské obchodní komory.
 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2017 Havel, Holásek & Partners s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup