Uskutečněné semináře

Akademie

Akademie Havel, Holásek & Partners vznikla s cílem nabízet vzdělávací akce v oblasti práva na nejvyšší úrovni.  Má k tomu všechny nezbytné předpoklady: špičkový tým všeobecně uznávaných odborníků a moderní výukové zázemí ve Florentinu.

Více...

Florentinum akademie

 

AKTUALITY


František Korbel je spolu se dvěma soudci Nejvyššího soudu autorem komentáře k zákonu o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

V nakladatelství Wolters Kluwer vyšel komentář k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Jedním z autorů tohoto hlavního právního předpisu pro uplatňování náhrady škody způsobené státem je i František Korbel, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners a ředitel její vzdělávací Akademie.

Pod uceleným výkladem jednotlivých ustanovení s relevantní judikaturou jsou dále podepsáni dva soudci Nejvyššího soudu ČR – František Ištvánek a Pavel Simon. 

Akademie Havel, Holásek & Partners má ve svých řadách dalšího docenta. Po Filipu Melzerovi získal docenturu také Petr Tégl

Petr Tégl, jeden z hlavních lektorů vzdělávací Akademie Havel, Holásek & Partners a právník kanceláře na pozici of counsel, obhájil dne 30. 11. 2016 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci svoji habilitační práci na téma Veřejné seznamy podle občanského zákoníku a úspěšně absolvoval habilitační řízení. K 1. 2. 2017 byl jmenován docentem pro obor občanské právo.

altDoc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále studoval právo v Mnichově a Wroclawi. Byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a nyní působí v komisi pro soukromé právo Legislativní rady vlády. Školí zástupce všech právnických profesí, je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolským učitelem občanského práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Spolu s docentem Filipem Melzerem, který rovněž působí jako lektor v Akademii Havel, Holásek & Partners, je hlavním autorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku (Leges) a mnoha odborných publikací a článků v oblasti občanského práva.

Akademii Havel, Holásek & Partners posílila Renáta Šínová, přední odbornice na procesní civilní právo

altS Akademií Havel, Holásek & Partners začala spolupracovat Renáta Šínová, známá vysokoškolská pedagožka a specialistka na procesní civilní právo a oblast rodinného práva. Renáta Šínová je zároveň novou of counsel právničkou Havel, Holásek & Partners. S jejím příchodem do Akademie Havel, Holásek & Partners dále posiluje největší akademický tým zaměřený na soukromé právo, jenž působí v rámci jedné advokátní kanceláře v  České republice. Ten v současné době tvoří František Korbel, Milan Hulmák, Filip Melzer a Petr Tégl, čtveřice odborníků s akademickým zázemím, spolu s dalšími experty na dílčí oblasti soukromého práva.

„Velmi nás těší, že paní doktorka Šínová přijala nabídku naší Akademie a zapojila se do jejích vzdělávacích aktivit. O školení a semináře k rekodifikaci soukromého práva byl a stále je mimořádný zájem. Nedávná novelizace občanského zákoníku, změny souvisejících předpisů, ale i příprava nového občanského soudního řádu otevírají dohromady celou řadu témat, k nimž jsme připraveni průběžně poskytovat odbornou expertízu,“ říká k unikátnímu know-how Akademie její výkonný ředitel a partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners František Korbel.   

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde úspěšně absolvovala rigorózní řízení a doktorské studium. V současné době působí na Katedře soukromého práva a civilního procesu olomoucké právnické fakulty. Ve své přednáškové a publikační činnosti se dlouhodobě zaměřuje na civilní proces a také na rodinné právo. Podílela se na přípravě zákona o zvláštních řízeních soudních a je také členkou rekodifikační komise pro civilní právo na Slovensku. V roce 2008 získala statut hostujícího profesora na University of Berkeley v Kalifornii, kam se také pravidelně vrací k odborné spolupráci.

 

DALŠÍ AKTUALITY >>

Přihlášení a cena

V záložce Vzdělávací akce naleznete seznam všech seminářů a u každého též jednoduchý přihlašovací formulář.

Základní cena každého semináře činí 3.500,- Kč bez DPH. V nabídce máme také zvýhodněné balíčky a klientské slevy. Pro více informací nás kontaktujte na emailu akademie@havelholasek.cz.

Semináře “na přání”

Dávate přednost seminářům “šitým na míru”, které odrážejí vaše individuání potřeby? Kontaktujte nás na emailu akademie@havelholasek.cz.

Expertizy a konzultace

Potřebujete nezávislé posouzení problému špičkovými akademiky nebo si chcete sjednat osobní konzultaci? Kontaktujte nás na emailu akademie@havelholasek.cz.

Copyright © 2011 - 2017 Havel, Holásek & Partners s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup