Aktuální semináře
Uskutečněné semináře

Akademie

Akademie Havel, Holásek & Partners vznikla s cílem nabízet vzdělávací akce v oblasti práva na nejvyšší úrovni.  Má k tomu všechny nezbytné předpoklady: špičkový tým všeobecně uznávaných odborníků a moderní výukové zázemí ve Florentinu.

Více...

Florentinum akademie

 

AKTUALITY


Pod vedením lektorů Akademie Havel, Holásek & Partners Filipa Melzera a Petra Tégla vychází nejrozsáhlejší komentář k rodinnému právu v ČR

altV nakladatelství Leges právě vychází čtvrtý svazek velkého komentáře k občanskému zákoníku, který je věnovaný rodinnému právu. V českých podmínkách jde o dosud nejrozsáhlejší zpracování soukromoprávní části rodinného práva. Dvoudílná publikace je věnována právní úpravě manželství, manželskému majetkovému právu, příbuzenství, určování rodičovství, osvojení, úpravě vztahů mezi rodiči a dětmi, vyživovací povinnosti, poručenství a jiným formám péče o dítě. Nechybí ani výklad souvisejících společných a přechodných ustanovení.

Regulace rodinného práva stála 60 let mimo soukromé právo. Od roku 2014 je opět součástí občanského zákoníku, nicméně dlouholetá diskontinuita zapustila kořeny hluboko ve výkladové praxi. Naším úkolem proto je navázat dogmatiku rodinného práva na obecnou civilistiku,“říká Filip Melzer. „Snažili jsme se nejen popsat novou právní úpravu, ale soustředit se i na interpretační a aplikační problémy, které přináší. Při jejich řešení jsme reflektovali nejen dosavadní českou a československou judikaturu a literaturu, ale i závěry, ke kterým dospěla právní dogmatika příbuzných právních řádů,“ dodává Petr Tégl.  

Hlavní autoři, Filip Melzer a Petr Tégl, kteří působí v kanceláři na pozici of counsel a zároveň jsou lektory Akademie Havel Holásek & Partners, se na vzniku nového občanského zákoníku přímo podíleli. Pravidelně také školí advokáty, notáře, exekutory, podnikové právníky i odbornou veřejnost. Působí jako lektoři Justiční akademie pro školení soudců v oblasti nového soukromého práva a přednáší na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě nich se na tomto svazku podílela řada dalších špičkových odborníků z justice, praxe i akademické obce.

Hlavní lektoři Akademie Havel, Holásek & Partners se budou na Slovensku podílet na vzniku nového občanského zákoníku

Filip Melzer, Petr Tégl a Milan Hulmák, hlavní lektoři naší Akademie Havel, Holásek & Partners a přední čeští akademici, byli jmenováni slovenským ministrem spravedlnosti Tomášem Borecem do komise pro rekodifikaci soukromého práva. Slovensku tak pomohou především s přípravou nového občanského zákoníku, na jehož tvorbě se významně podíleli i v České republice. Filip Melzer, Petr Tégl a Milan Hulmák jsou nejen spolutvůrci nového občanského zákoníku, ale i autoři velkých komentářů k němu. Všichni členové týmu jsou zároveň vysokoškolskými učiteli na právnických fakultách v ČR a lektory Justiční akademie ČR pro vzdělávání soudců. Filip Melzer navíc tento měsíc dosáhl další akademický úspěch: na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obhájil habilitační práci a k 1. 12. 2015 byl jmenován docentem.

Jeden z hlavních lektorů Akademie Havel, Holásek & Partners Filip Melzer byl jmenován docentem

Filip Melzer na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obhájil svoji habilitační práci s názvem Právní jednání podle nového občanského zákoníku, úspěšně absolvoval habilitační řízení a byl k 1. 12. jmenován docentem. Doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. studoval na univerzitách v Brně, Frankfurtu nad Odrou, Pasově a Vídni. V minulosti působil u Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. V letech 2010 až 2012 byl náměstkem ministra spravedlnosti pro oblast justice a rovněž členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády. V současné době přednáší na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl v letech 2008 až 2010 proděkanem. Kromě jiného je také lektorem Justiční akademie pro školení soudců v oblasti nového soukromého práva a spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku vydávaného nakladatelstvím Leges.

DALŠÍ AKTUALITY >>

Přihlášení a cena

V záložce Vzdělávací akce naleznete seznam všech seminářů a u každého též jednoduchý přihlašovací formulář.

Základní cena každého semináře činí 3.500,- Kč bez DPH. V nabídce máme také zvýhodněné balíčky a klientské slevy. Pro více informací nás kontaktujte na emailu akademie@havelholasek.cz.

Semináře “na přání”

Dávate přednost seminářům “šitým na míru”, které odrážejí vaše individuání potřeby? Kontaktujte nás na emailu akademie@havelholasek.cz.

Expertizy a konzultace

Potřebujete nezávislé posouzení problému špičkovými akademiky nebo si chcete sjednat osobní konzultaci? Kontaktujte nás na emailu akademie@havelholasek.cz.

Copyright © 2011 - 2017 Havel, Holásek & Partners s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup