Aktuální semináře
Uskutečněné semináře

Akademie

Akademie Havel, Holásek & Partners vznikla s cílem nabízet vzdělávací akce v oblasti práva na nejvyšší úrovni.  Má k tomu všechny nezbytné předpoklady: špičkový tým všeobecně uznávaných odborníků a moderní výukové zázemí ve Florentinu.

Více...

Florentinum akademie

 

AKTUALITY


Hlavní lektoři Akademie Havel, Holásek & Partners se budou na Slovensku podílet na vzniku nového občanského zákoníku

Filip Melzer, Petr Tégl a Milan Hulmák, hlavní lektoři naší Akademie Havel, Holásek & Partners a přední čeští akademici, byli jmenováni slovenským ministrem spravedlnosti Tomášem Borecem do komise pro rekodifikaci soukromého práva. Slovensku tak pomohou především s přípravou nového občanského zákoníku, na jehož tvorbě se významně podíleli i v České republice. Filip Melzer, Petr Tégl a Milan Hulmák jsou nejen spolutvůrci nového občanského zákoníku, ale i autoři velkých komentářů k němu. Všichni členové týmu jsou zároveň vysokoškolskými učiteli na právnických fakultách v ČR a lektory Justiční akademie ČR pro vzdělávání soudců. Filip Melzer navíc tento měsíc dosáhl další akademický úspěch: na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obhájil habilitační práci a k 1. 12. 2015 byl jmenován docentem.

Jeden z hlavních lektorů Akademie Havel, Holásek & Partners Filip Melzer byl jmenován docentem

Filip Melzer na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obhájil svoji habilitační práci s názvem Právní jednání podle nového občanského zákoníku, úspěšně absolvoval habilitační řízení a byl k 1. 12. jmenován docentem. Doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. studoval na univerzitách v Brně, Frankfurtu nad Odrou, Pasově a Vídni. V minulosti působil u Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. V letech 2010 až 2012 byl náměstkem ministra spravedlnosti pro oblast justice a rovněž členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády. V současné době přednáší na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl v letech 2008 až 2010 proděkanem. Kromě jiného je také lektorem Justiční akademie pro školení soudců v oblasti nového soukromého práva a spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku vydávaného nakladatelstvím Leges.

František Korbel spoluautorem publikace Občanské soudní řízení – soudcovský komentář

Partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners František Korbel, který zároveň řídí Akademii Havel, Holásek & Partners a je jedním z jejích hlavních lektorů, se spoluautorsky podílel na soudcovském komentáři k občanskému soudnímu řízení, který vyšel v nakladatelství Havlíček Brain Team. Publikace, na které se podíleli převážně soudci v čele s Jaromírem Jirsou, přináší nové pohledy na české civilní procesní právo. Kniha je doplněna o přibližně 2000 judikátů, několik set tabulek, vzorových dokumentů, grafů a příkladů.

DALŠÍ AKTUALITY >>

Přihlášení a cena

V záložce Vzdělávací akce naleznete seznam všech seminářů a u každého též jednoduchý přihlašovací formulář.

Základní cena každého semináře činí 3.500,- Kč bez DPH. V nabídce máme také zvýhodněné balíčky a klientské slevy. Pro více informací nás kontaktujte na emailu akademie@havelholasek.cz.

Semináře “na přání”

Dávate přednost seminářům “šitým na míru”, které odrážejí vaše individuání potřeby? Kontaktujte nás na emailu akademie@havelholasek.cz.

Expertizy a konzultace

Potřebujete nezávislé posouzení problému špičkovými akademiky nebo si chcete sjednat osobní konzultaci? Kontaktujte nás na emailu akademie@havelholasek.cz.

Copyright © 2011 - 2016 Havel, Holásek & Partners s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup