Aktuální semináře
Uskutečněné semináře

Akademie

Akademie Havel, Holásek & Partners vznikla s cílem nabízet vzdělávací akce v oblasti práva na nejvyšší úrovni.  Má k tomu všechny nezbytné předpoklady: špičkový tým všeobecně uznávaných odborníků a moderní výukové zázemí ve Florentinu.

Více...

Florentinum akademie

 

AKTUALITY


Rozhovor: Petr Tégl - Rekodifikace znamenala pro české soukromé právo pozitivní posun

Docent Petr Tégl působí v kanceláři Havel, Holásek & Partners na pozici of counsel a zároveň je jeden z hlavních lektorů její vzdělávací Akademie. Jak hodnotí rekodifikaci soukromého práva, vymahatelnost práva v ČR nebo úroveň českých právnických fakult? Dozvíte se v jeho rozhovoru pro server pravniprostor.cz (4. 5. 2017).

.

František Korbel je spolu se dvěma soudci Nejvyššího soudu autorem komentáře k zákonu o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

V nakladatelství Wolters Kluwer vyšel komentář k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Jedním z autorů tohoto hlavního právního předpisu pro uplatňování náhrady škody způsobené státem je i František Korbel, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners a ředitel její vzdělávací Akademie.

Pod uceleným výkladem jednotlivých ustanovení s relevantní judikaturou jsou dále podepsáni dva soudci Nejvyššího soudu ČR – František Ištvánek a Pavel Simon. 

Akademie Havel, Holásek & Partners má ve svých řadách dalšího docenta. Po Filipu Melzerovi získal docenturu také Petr Tégl

Petr Tégl, jeden z hlavních lektorů vzdělávací Akademie Havel, Holásek & Partners a právník kanceláře na pozici of counsel, obhájil dne 30. 11. 2016 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci svoji habilitační práci na téma Veřejné seznamy podle občanského zákoníku a úspěšně absolvoval habilitační řízení. K 1. 2. 2017 byl jmenován docentem pro obor občanské právo.

altDoc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále studoval právo v Mnichově a Wroclawi. Byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a nyní působí v komisi pro soukromé právo Legislativní rady vlády. Školí zástupce všech právnických profesí, je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolským učitelem občanského práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Spolu s docentem Filipem Melzerem, který rovněž působí jako lektor v Akademii Havel, Holásek & Partners, je hlavním autorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku (Leges) a mnoha odborných publikací a článků v oblasti občanského práva.

DALŠÍ AKTUALITY >>

Přihlášení a cena

V záložce Vzdělávací akce naleznete seznam všech seminářů a u každého též jednoduchý přihlašovací formulář.

Základní cena každého semináře činí 3.500,- Kč bez DPH. V nabídce máme také zvýhodněné balíčky a klientské slevy. Pro více informací nás kontaktujte na emailu akademie@havelholasek.cz.

Semináře “na přání”

Dávate přednost seminářům “šitým na míru”, které odrážejí vaše individuání potřeby? Kontaktujte nás na emailu akademie@havelholasek.cz.

Expertizy a konzultace

Potřebujete nezávislé posouzení problému špičkovými akademiky nebo si chcete sjednat osobní konzultaci? Kontaktujte nás na emailu akademie@havelholasek.cz.

Copyright © 2011 - 2017 Havel, Holásek & Partners s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup