Uskutečněné semináře

Akademie

Akademie Havel, Holásek & Partners vznikla s cílem nabízet vzdělávací akce v oblasti práva na nejvyšší úrovni.  Má k tomu všechny nezbytné předpoklady: špičkový tým všeobecně uznávaných odborníků a moderní výukové zázemí ve Florentinu.

Více...

Florentinum akademie

 

AKTUALITY


Akademie Havel, Holásek & Partners má ve svých řadách dalšího docenta. Po Filipu Melzerovi získal docenturu také Petr Tégl

Petr Tégl, jeden z hlavních lektorů vzdělávací Akademie Havel, Holásek & Partners a právník kanceláře na pozici of counsel, obhájil dne 30. 11. 2016 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci svoji habilitační práci na téma Veřejné seznamy podle občanského zákoníku a úspěšně absolvoval habilitační řízení. K 1. 2. 2017 byl jmenován docentem pro obor občanské právo.

altDoc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále studoval právo v Mnichově a Wroclawi. Byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a nyní působí v komisi pro soukromé právo Legislativní rady vlády. Školí zástupce všech právnických profesí, je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolským učitelem občanského práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Spolu s docentem Filipem Melzerem, který rovněž působí jako lektor v Akademii Havel, Holásek & Partners, je hlavním autorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku (Leges) a mnoha odborných publikací a článků v oblasti občanského práva.

Akademii Havel, Holásek & Partners posílila Renáta Šínová, přední odbornice na procesní civilní právo

altS Akademií Havel, Holásek & Partners začala spolupracovat Renáta Šínová, známá vysokoškolská pedagožka a specialistka na procesní civilní právo a oblast rodinného práva. Renáta Šínová je zároveň novou of counsel právničkou Havel, Holásek & Partners. S jejím příchodem do Akademie Havel, Holásek & Partners dále posiluje největší akademický tým zaměřený na soukromé právo, jenž působí v rámci jedné advokátní kanceláře v  České republice. Ten v současné době tvoří František Korbel, Milan Hulmák, Filip Melzer a Petr Tégl, čtveřice odborníků s akademickým zázemím, spolu s dalšími experty na dílčí oblasti soukromého práva.

„Velmi nás těší, že paní doktorka Šínová přijala nabídku naší Akademie a zapojila se do jejích vzdělávacích aktivit. O školení a semináře k rekodifikaci soukromého práva byl a stále je mimořádný zájem. Nedávná novelizace občanského zákoníku, změny souvisejících předpisů, ale i příprava nového občanského soudního řádu otevírají dohromady celou řadu témat, k nimž jsme připraveni průběžně poskytovat odbornou expertízu,“ říká k unikátnímu know-how Akademie její výkonný ředitel a partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners František Korbel.   

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde úspěšně absolvovala rigorózní řízení a doktorské studium. V současné době působí na Katedře soukromého práva a civilního procesu olomoucké právnické fakulty. Ve své přednáškové a publikační činnosti se dlouhodobě zaměřuje na civilní proces a také na rodinné právo. Podílela se na přípravě zákona o zvláštních řízeních soudních a je také členkou rekodifikační komise pro civilní právo na Slovensku. V roce 2008 získala statut hostujícího profesora na University of Berkeley v Kalifornii, kam se také pravidelně vrací k odborné spolupráci.

 

Pod vedením lektorů Akademie Havel, Holásek & Partners Filipa Melzera a Petra Tégla vychází nejrozsáhlejší komentář k rodinnému právu v ČR

altV nakladatelství Leges právě vychází čtvrtý svazek velkého komentáře k občanskému zákoníku, který je věnovaný rodinnému právu. V českých podmínkách jde o dosud nejrozsáhlejší zpracování soukromoprávní části rodinného práva. Dvoudílná publikace je věnována právní úpravě manželství, manželskému majetkovému právu, příbuzenství, určování rodičovství, osvojení, úpravě vztahů mezi rodiči a dětmi, vyživovací povinnosti, poručenství a jiným formám péče o dítě. Nechybí ani výklad souvisejících společných a přechodných ustanovení.

Regulace rodinného práva stála 60 let mimo soukromé právo. Od roku 2014 je opět součástí občanského zákoníku, nicméně dlouholetá diskontinuita zapustila kořeny hluboko ve výkladové praxi. Naším úkolem proto je navázat dogmatiku rodinného práva na obecnou civilistiku,“říká Filip Melzer. „Snažili jsme se nejen popsat novou právní úpravu, ale soustředit se i na interpretační a aplikační problémy, které přináší. Při jejich řešení jsme reflektovali nejen dosavadní českou a československou judikaturu a literaturu, ale i závěry, ke kterým dospěla právní dogmatika příbuzných právních řádů,“ dodává Petr Tégl.  

Hlavní autoři, Filip Melzer a Petr Tégl, kteří působí v kanceláři na pozici of counsel a zároveň jsou lektory Akademie Havel Holásek & Partners, se na vzniku nového občanského zákoníku přímo podíleli. Pravidelně také školí advokáty, notáře, exekutory, podnikové právníky i odbornou veřejnost. Působí jako lektoři Justiční akademie pro školení soudců v oblasti nového soukromého práva a přednáší na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě nich se na tomto svazku podílela řada dalších špičkových odborníků z justice, praxe i akademické obce.

DALŠÍ AKTUALITY >>

Přihlášení a cena

V záložce Vzdělávací akce naleznete seznam všech seminářů a u každého též jednoduchý přihlašovací formulář.

Základní cena každého semináře činí 3.500,- Kč bez DPH. V nabídce máme také zvýhodněné balíčky a klientské slevy. Pro více informací nás kontaktujte na emailu akademie@havelholasek.cz.

Semináře “na přání”

Dávate přednost seminářům “šitým na míru”, které odrážejí vaše individuání potřeby? Kontaktujte nás na emailu akademie@havelholasek.cz.

Expertizy a konzultace

Potřebujete nezávislé posouzení problému špičkovými akademiky nebo si chcete sjednat osobní konzultaci? Kontaktujte nás na emailu akademie@havelholasek.cz.

Copyright © 2011 - 2017 Havel, Holásek & Partners s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup